TIPS TIL ET VELLYKKET BESØK HOS OSS

Pakkeliste: 

Flaske med drikkevann, gjerne to!

To håndklær; ett til å sitte på og ett til å tørke deg  med etter besøket

Varme sokker og klær som er enkle å ta på

Godt humør!

REGLER FOR BRUK AV SAUNA

Gjør deg kjent med informasjonsplakaten som henger inne i garderoben

Det skal KUN ferskvann på ovnen- annet vil ødelegge ovnen (to sleiver er passelig dosering når man øsnker litt damp i rommet)

Ingen mat, røyk, snus eller andre ting som kan grise eller sette fra seg lukt inne i badstuen

Alt vårt tekniske utstyr henger på veggen i omkledningsrommet – dette må IKKE RØRES. Det gjelder også kontrollpanelet.

Bluetooth høytaler og mobilparkering (med lading) er eneste unntak fra denne regelen

Pass på å alltid være minst to personer i badstuen, og sørg for at noen følger med om du skal bade i sjøen

Om du føler deg svimmel, får hjertebank eller annet ubehag; Forlat badstuen straks

Ta med deg søppel og forlat badstuen slik du selv ønsker å finne den; Ren og ryddig

Husk å sette av tid til omkledning

Husk å lukke glassdøren inne og lås ytterdøren  om ingen andre står å venter, og husk å lukke nøkkelboksen

(koden har du fått på SMS)

Vel møtt!